UHD (Associate Professor)

From Department

Jump to: navigation, search

DRAFT

Contents

UHD 2

Een eerste aanstelling als UHD geschiedt in principe als UHD-2.

Procedure

 • Leidinggevende hoogleraar doet een gemotiveerd verzoek aan het Afdelingshoofd om de procedure te starten voor een kandidaat.
 • Het Afdelingshoofd vraagt de ARW om een advies op testellen. De kandidaat is verantwoordelijk voor het aanleveren van het dossier. De ARW fungeert als Benoemingsadviescommissie (BAC) en wordt voor deze taak uitgebreid met minimaal 1 buitenlid.
 • De BAC kan een gesprek voeren met de kandidaat.
 • De BAC selecteert en consulteert referenten.
 • De BAC vraagt advies aan betrokken Opleidingsdirecteur(en).
 • De BAC brengt een gemotiveerd advies uit aan het Afdelingshoofd.
 • Het Afdelingshoofd besluit of het advies een voordracht voor UHD benoeming rechtvaardigt.
 • Het uiteindelijke oordeel over een benoeming ligt bij het Faculteitsbestuur, die vooral een toets uitvoert op span-of-control van de kandidaat.

Criteria

Voor de beoordeling zijn de criteria zoals vastgesteld binnen de faculteit leidend. Dit document is te vinden op VUnet (FEW, Personele Zaken).

Additioneel wordt van de kandidaat verwacht dat zij/hij substantiƫle ervaring heeft buiten de afdeling.

Dossier

 1. CV
 2. Research statement (inclusief inbedding van onderzoek binnen de desbetreffende groep/sectie)
 3. Publicatie-lijst (met volledige auteurs en uitgever van proceedings, en inclusief opsomming van 5 beste publicaties)
 4. Lijst van verworven 2e en 3e geldstroomprojecten, naar keuze aangevuld met beschrijving van inspanningen op het gebied van projectacquisitie
 5. Onderwijs statement (inclusief imbedding van het onderwijs in de bestaande curricula)
 6. Lijst van verzorgde vakken (inclusief korte beschrijving van inhoud en gebruikt materiaal en rol in het curriculum)
 7. Recente onderwijsevaluaties van de door de kandidaat gedoceerde vakken
 8. Lijst van bestuurlijke taken
 9. 8-10 namen van mogelijke referenten
 10. Ondersteunende brief van de betrokken hoogleraar, waarin wordt ingegaan op onderzoek, onderwijs, bestuur en span-of-control van de kandidaat

UHD-1

Procedure

Leidinggevende doet voorstel bij Afdelingshoofd.

Criteria

 • Kandidaat voldoet ruimschoots aan de UFO criteria voor UHD-1
 • Kandidaat heeft consistent goede tot zeer goede evaluaties tijdens jaargesprekken.

Appendix: UFO criteria UHD

NOTE: This information on criteria for the UHD position is copied here for convenience. The information is seclted from the original source. which can be found via the UFO ranking instrument, available via VUnet or via the VSNU site. Last update: 25 Nov 2014

Image:Ufo-uhd.jpg


--Guus Schreiber 17:59, 25 November 2014 (UTC)

Personal tools