Checklist en beoordeling

From Kennissystemen

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Berekening cijfer)
Line 29: Line 29:
== Berekening cijfer ==
== Berekening cijfer ==
<br/>
<br/>
-
The grade will be given on the basis of your '''project report'''. The weight will be divided as follows:
+
The grade will be given on the basis of your '''project report''' plus grades for the work delivered by deadlines. The weight will be divided as follows:
{| border="1" align="left" style="text-align:center;"
{| border="1" align="left" style="text-align:center;"

Revision as of 13:08, 23 March 2016

Je uiteindelijke cijfer wordt gebaseerd op je eindverslag. Hierbij wordt gelet op:

 • Conceptuele model
  • Staan van elk model de volgende punten (inclusief uitleg) vermeld?
   • Concepten
   • Relaties tussen concepten (grafisch en/of tekstueel)
   • Formalisatie van de concepten
   • Semiformele regels
   • Formele regels
  • Is elk model volledig qua regels?
  • Is er voor een logische/realistische/creatieve manier van support gekozen?
  • Is alles correct geformaliseerd?
 • Uitgewerkt ontwerp
  • Is alles correct geimplementeerd in L2-Matlab of LeadsTo?
  • Zijn er printscreens van werkende L2-Matlab of LeadsTo-simulaties, inclusief uitleg?
 • Experimenten
  • Zijn de experimenten gestructureerd opgezet?
  • Staan alle gebruikte instellingen en parameterwaarden vermeld?
  • Zijn er logische conclusies getrokken uit de resultaten?
  • Is er een vergelijking gemaakt tussen het spel met en zonder support?
  • Is er over nagedacht in hoeverre de experimenten realistisch zijn?
 • Documentatie
  • Is het document gestructureerd en overzichtelijk?
  • Is elke keuze goed beargumenteerd met een rationale?
  • Heeft elk hoofdstuk een inleiding en een conclusie?
  • Is het document leesbaar voor 'leken'?
  • Is het verslag netjes en overzichtelijk?

Berekening cijfer


The grade will be given on the basis of your project report plus grades for the work delivered by deadlines. The weight will be divided as follows:

weging soort
30% Cijfer conceptuele modellen
30% Cijfer uitgewerkt model
20% Cijfer experimenten
20% Cijfer verslag in algemeen (rationale, layout, readability)
Eindcijfer, afgerond op halve cijfers

Extra aanbevelingen

 • Extra punten voor creativiteit
Personal tools