Checklist en beoordeling

From Kennissystemen

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Berekening cijfer)
Current revision (13:13, 23 March 2016) (edit) (undo)
 
Line 12: Line 12:
** Is alles correct geformaliseerd?
** Is alles correct geformaliseerd?
* Uitgewerkt ontwerp
* Uitgewerkt ontwerp
-
** Is alles correct geimplementeerd in L2-Matlab of LeadsTo?
+
** Is alles correct geimplementeerd in L2-Matlab?
-
** Zijn er printscreens van werkende L2-Matlab of LeadsTo-simulaties, '''inclusief uitleg'''?
+
** Zijn er printscreens van werkende L2-Matlab simulaties, '''inclusief uitleg'''?
* Experimenten
* Experimenten
** Zijn de experimenten gestructureerd opgezet?
** Zijn de experimenten gestructureerd opgezet?
Line 41: Line 41:
|Cijfer uitgewerkt model
|Cijfer uitgewerkt model
|-
|-
-
|20%
+
|30%
|Cijfer experimenten
|Cijfer experimenten
|-
|-
-
|20%
+
|10%
|Cijfer verslag in algemeen (rationale, layout, readability)
|Cijfer verslag in algemeen (rationale, layout, readability)
|-
|-

Current revision

Je uiteindelijke cijfer wordt gebaseerd op je eindverslag. Hierbij wordt gelet op:

 • Conceptuele model
  • Staan van elk model de volgende punten (inclusief uitleg) vermeld?
   • Concepten
   • Relaties tussen concepten (grafisch en/of tekstueel)
   • Formalisatie van de concepten
   • Semiformele regels
   • Formele regels
  • Is elk model volledig qua regels?
  • Is er voor een logische/realistische/creatieve manier van support gekozen?
  • Is alles correct geformaliseerd?
 • Uitgewerkt ontwerp
  • Is alles correct geimplementeerd in L2-Matlab?
  • Zijn er printscreens van werkende L2-Matlab simulaties, inclusief uitleg?
 • Experimenten
  • Zijn de experimenten gestructureerd opgezet?
  • Staan alle gebruikte instellingen en parameterwaarden vermeld?
  • Zijn er logische conclusies getrokken uit de resultaten?
  • Is er een vergelijking gemaakt tussen het spel met en zonder support?
  • Is er over nagedacht in hoeverre de experimenten realistisch zijn?
 • Documentatie
  • Is het document gestructureerd en overzichtelijk?
  • Is elke keuze goed beargumenteerd met een rationale?
  • Heeft elk hoofdstuk een inleiding en een conclusie?
  • Is het document leesbaar voor 'leken'?
  • Is het verslag netjes en overzichtelijk?

Berekening cijfer


The grade will be given on the basis of your project report plus grades for the work delivered by deadlines. The weight will be divided as follows:

weging soort
30% Cijfer conceptuele modellen
30% Cijfer uitgewerkt model
30% Cijfer experimenten
10% Cijfer verslag in algemeen (rationale, layout, readability)
Eindcijfer, afgerond op halve cijfers

Extra aanbevelingen

 • Extra punten voor creativiteit
Personal tools