Checklist en beoordeling

From Kennissystemen

Revision as of 20:25, 27 May 2015 by Vera (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Je uiteindelijke cijfer wordt gebaseerd op je eindverslag. Hierbij wordt gelet op:

 • Conceptuele model
  • Staan van elk model de volgende punten (inclusief uitleg) vermeld?
   • Concepten
   • Relaties tussen concepten (grafisch en/of tekstueel)
   • Formalisatie van de concepten
   • Semiformele regels
   • Formele regels
  • Is elk model volledig qua regels?
  • Is er voor een logische/realistische/creatieve manier van support gekozen?
  • Is alles correct geformaliseerd?
 • Uitgewerkt ontwerp
  • Is alles correct geimplementeerd in L2-Matlab of LeadsTo?
  • Zijn er printscreens van werkende L2-Matlab of LeadsTo-simulaties, inclusief uitleg?
 • Experimenten
  • Zijn de experimenten gestructureerd opgezet?
  • Staan alle gebruikte instellingen en parameterwaarden vermeld?
  • Zijn er logische conclusies getrokken uit de resultaten?
  • Is er een vergelijking gemaakt tussen het spel met en zonder support?
  • Is er over nagedacht in hoeverre de experimenten realistisch zijn?
 • Documentatie
  • Is het document gestructureerd en overzichtelijk?
  • Is elke keuze goed beargumenteerd met een rationale?
  • Heeft elk hoofdstuk een inleiding en een conclusie?
  • Is het document leesbaar voor 'leken'?
  • Is het verslag netjes en overzichtelijk?

Berekening cijfer


The grade will be given on the basis of your project report. The weight will be divided as follows:

weging soort
30% Cijfer conceptuele modellen
30% Cijfer uitgewerkt model
20% Cijfer experimenten
20% Cijfer verslag in algemeen (rationale, layout, readability)
Eindcijfer, afgerond op halve cijfers

Extra aanbevelingen

 • Extra punten voor creativiteit
Personal tools