Practicum 1

From Kennissystemen

Revision as of 11:31, 30 March 2015 by Vera (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Conceptueel design van het domeinmodel

1. Speel Missile Command om een idee te krijgen hoe het werkt. Lees Appendix A over de details van het spel.

2. Denk aan objecten van onze universum: welke eigenschappen een object kan hebben, wat kan met een object gebeuren? Maak een lijst. Ook bedenk 2-4 karakteristieken van een object die kunnen helpen met het aantrekken van aandacht naar het object en welke beinvloed kunnen worden door een supportsysteem voor de speler.

3. Lees Appendix B

4. Elk object op het scherm heeft een bepaalde mate van urgentie: hoe hoger de urgentie van een object, hoe hoger het risico dat dit object de score van het spel negatief gaaf beinvloeden. Bedenk welke eigenschappen de urgentie van een object kunnen beinvloeden, wat het ene object meer urgent maakt dan de ander.


5. Lees section 2 (Domein Model) van Chapter 8van de reader van Integratief Modelleren


6. In het domeinmodel maken we onderscheid tussen "wereldfeiten", zoals

 • location gaze
 • object at location
 • karakteristieken van object
 • aanwezigheid object
 • horizontale/verticale snelheid van object, etc.

en de berekeningen van aandacht, urgentie en discrepantie, zoals:

 • object has current attention contribution
 • has normalised attention contribution
 • has attention leven
 • has old attention level
 • has urgency
 • has attention discrepancy, etc.

7. Maak het conceptuele design van het domeinmodel. Formaliseer de relevante concepten en start formuleren van de semiformele regels van het domeinmodel
Denk voor de semiformele-formele regels in ieder geval aan de volgende regels:

 • een regel voor het bepalen van de current attention contribution (regel DDR1 van ch8)
 • een regel voor het normaliseren van de attention contribution
 • een regel voor attention level
 • regels voor urgentieniveau
 • een regel voor het berekening van discrepancy
 • regels over de aanwezigheid van een object op het scherm
 • een regel voor de nieuwe locaties van objecten
 • regels over de persestentie van karakteristieken
 • andere regels die je noodzakelijk vindt om het domein te omschrijven


Op basis van de semiformele regels formuleer de formele regels van het domeinmodel.
Let op: het tempo ligt hoog.Terug naar Rooster

Personal tools