A museum of the future - Semantic Guided Tours

From Master Projects
Jump to: navigation, search


About A museum of the future - Semantic Guided Tours

  • This project has been fulfilled.
  • This project fits in the following Bachelor programs: {{#arraymap:|, |xXx|bachelorproject within::xXx|,}}
  • This project fits in the following masterareas: {{#arraymap:Knowledge Technology and Intelligent Internet Applications, AI and Communication, Internet and Web Technology, Multimedia, Information Sciences|, |xXx|project within::xXx|,}}


Description

Een museum van de toekomst

Ontwikkel een prototype systeem dat automatisch persoonlijke rondleidingen kan genereren door het Rijksmuseum. Bij het rondleiden van bezoekers door een museum komt veel kijken. Waar gaan de schilderijen over? Waar houden de bezoekers van? Wat voor verhaal zit er achter het schilderij? Hoe verhouden de werken zich tot elkaar? In welke volgorde kun je ze het beste laten zien? Waar las je een koffiepauze in? Zijn de werken wel toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Ontwikkel een kennissysteem dat deze overwegingen snapt en ze gebruikt om persoonlijke rondleidingen te geven.

A museum of the future

Develop a prototype system that can automatically generate personalized tours of the Rijksmuseum. There is a lot to consider when guiding visitors through a museum. What are the paintings about? What do the visitors like? What is the story behind the painting? How do the works relate to each other? In which order can you best show them? Where do you stop for coffee? Are the works accessible for people in a wheelchair? Develop an expertsystem that takes these considerations into account to give personalized guided tours.