Het controleren van de logische consistentie van juridische uitspraken door deze in ontologieën te vatten

From Master Projects
Jump to: navigation, search


has title::Het controleren van de logische consistentie van juridische uitspraken door deze in ontologieën te vatten
status: ongoing
Master: project within::AI & Law
Student name: student name::Jochem Douw
Dates
Start start date:=2011/01/01
End end date:=2011/07/24
Supervision
Supervisor: Rinke Hoekstra
Second reader: has second reader::Annette ten Teije
Company: has company::VU

Signature supervisor..................................

Abstract

In deze scriptie onderzoek ik verschillende aspecten van het modelleren van rechtszaken. Ik heb een systeem gebouwd dat in beginsel in staat is tot het controleren van de logische consistentie van rechtszaken. Ik onderzoek daarbij in hoeverre het mogelijk is rechtszaken dusdanig goed te modelleren om er zinnig mee te automatisch te kunnen redeneren. Hierbij zijn de precisie en generaliseerbaarheid van de modellen twee belangrijke aspecten. Ik onderzoek ook of mijn systeem modulair op te bouwen is, en beschouw de praktische bruikbaarheid ervan. Ik concludeer dat ik een aantal belangrijke juridische aspecten van rechtszaken tot op behoorlijke hoogte kan modelleren, met name als de grenzen van de modelleertaal OWL DL her en der overschreden worden. Precisie, generaliseerbaarheid en modulariteit zijn ook tot op bevredigende hoogte te bereiken mits het doel van het systeem binnen strikte grenzen blijft. Ik concludeer dat het modelleren van rechtszaken in computermodellen potentieel heeft voor het bereiken van mijn doelen, mits men binnen een beperkt juridisch domein blijft.