Open communicatiestandaarden

From Master Projects
Jump to: navigation, search


About Open communicatiestandaarden

  • This project has been fulfilled.
  • This project fits in the following Bachelor programs: {{#arraymap:|, |xXx|bachelorproject within::xXx|,}}
  • This project fits in the following masterareas: {{#arraymap:Software Engineering, Information and Communication Technology, Computer Science and Communication|, |xXx|project within::xXx|,}}


Description

Het onderzoek betreft open communicatiestandaarden. Deze gegevensstandaarden vervullen een centrale rol in de gegevensuitwisseling tussen systemen, binnen en buiten organisaties. “Het gaat hierbij om standaarden ten behoeve van interoperabiliteit van informatiesystemen (ofwel het kunnen uitwisselen van gegevens tussen computerprogramma's). Standaarden kunnen 'open' zijn of 'gesloten'. Door open standaarden te gebruiken in plaats van standaarden die leveranciergebonden zijn (door intellectueel eigendomsrecht) kan de gebruiker informatie vastleggen in een toekomstvast formaat.”(Bron: OSSOS)

Belangrijke voorbeelden van open standaarden zijn XML, XBRL en SOAP. De Belastingdienst steunt zeer zwaar op deze standaarden in het kader van het elektronisch aangeven (zie ook Nederlands Taxonomie Project en Belastingcontrole met de auditfile). Het gebruik zal alleen nog maar toenemen (Open standaarden ICT bij overheid en Verplicht gebruik open standaarden bij overheid).

Het onderzoek levert het volgende op: Een (afstudeer)scriptie Een samenvattend artikel in wetenschappelijk blad

Inhoud onderzoek Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling (of keuze) van een classificatie- en/of communicatiemodel voor de (typen) van open (communicatie)standaarden, gericht op hun functie/functionaliteit. De indeling van de standaarden naar ‘wat de standaard doet’ kan onder meer gebruikt worden in het keuzeproces en vormt ook een geschikt communicatiemodel. Belangrijk theoretisch aspect van het onderzoek vormt de onderbouwde visie op het ontwikkelde of gekozen classificatiemodel. Dit model zal een gelaagde structuur kennen (zie bijvoorbeeld ISO/IEC 7498-1:1994(E), OSI stack) en voldoende fijnmazig moeten zijn. Overzicht van de relevante open standaarden, gestructureerd volgens het classificatiemodel. Beschrijving van de standaarden met functie/functionaliteit, toepassingsgebieden en typering van de beheer-ontwikkel- of onderhoudsorganisatie.