Opzetten architectuur kennisbank

From Master Projects
Jump to: navigation, search


About Opzetten architectuur kennisbank

  • This project has been fulfilled.
  • This project fits in the following Bachelor programs: {{#arraymap:|, |xXx|bachelorproject within::xXx|,}}
  • This project fits in the following masterareas: {{#arraymap:Software Engineering, Information Sciences|, |xXx|project within::xXx|,}}


Description

De visie is om een informatiesysteem op te zetten, inclusief werkprocessen, waarmee (software) ontwikkelkennis uitgewisseld kan worden op een just-in-time en fit-for-purpose manier. Betrokkenen bij systeemontwikkeling krijgen informatie op het moment dat ze het nodig hebben in een vorm die past bij hun behoeften. Vanwege het centrale karakter van architectuur en de lage beschikbaarheid van ervaren architecten, ligt nu de focus op het opzetten van een kennisbank voor architectuur. Deze heeft als doelstellingen: • Ontwikkelaars en andere betrokken in een project makkelijk toegang kunnen geven tot architectuurinformatie die voor hen van belang is. • Architecten in een project voorzien van architectuurkennis van andere architecten (uit andere projecten). • Architecten hergebruiken bestaande kennis bij het opstellen van nieuwe architecturen. Er is een eerste versie van de kennisbank opgezet gebaseerd op een Semantische Wiki. Door een architectuur informatiemodel toe te voegen is een architectuurkennisbank gemaakt. Deze aanpak leidt tot groter hergebruik en betere kwaliteit van de architectuur, maar vraagt om meer gestructureerdheid. Daarom zal er aandacht besteed moeten worden aan het proces waarin de architectuurkennis geproduceerd wordt.