Standards on space and semantics, RDF-GML

From Master Projects
Jump to: navigation, search


About Standards on space and semantics, RDF-GML

  • This project has been fulfilled.
  • This project fits in the following Bachelor programs: {{#arraymap:|, |xXx|bachelorproject within::xXx|,}}
  • This project fits in the following masterareas: {{#arraymap:Knowledge Technology and Intelligent Internet Applications, Internet and Web Technology, Information Sciences|, |xXx|project within::xXx|,}}


Description

Standaarden over ruimte en semantiek

Onderzoek mogelijkheden voor het verbinden van GML en RDF om te redeneren over ruimtelijke objecten. Het Open Geospatial Consortium (OGC) en het World Wide Web Consortium (W3C) hebben standaarden ontwikkeld voor het delen van informatie en kennis. Het ligt niet voor de hand hoe OGC en W3C standaarden zoals GML en RDF gecombineerd kunnen worden voor geospatiale webapplicaties. Onderzoek mogelijke oplossingen en hun sterke en zwakke punten.

Standards on space and semantics

Investigate possibilities to connect GML and RDF for reasoning over spatial objects. The Open Geospatial Consortium (OGC) and the World Wide Web Consortium (W3C) develop standards for sharing information and knowledge. However, combination of OGC and W3C standards like GML and RDF for geospatial web applications is not straightforward. Investigate possible solutions and their strengths and weaknesses.