Where there is a sea there are pirates II

From Master Projects
Jump to: navigation, search


Where there is a sea there are pirates II
status: finished
Master: project within::Internet and Web Technology
Student name: student name::Juan Manuel Coleto
Dates
Start start date:=2010/02/15
End end date:=2010/08/15
Supervision
Supervisor: Willem van Hage
Second reader: has second reader::Davide Ceolin
Thesis: has thesis::Media:Thesis.pdf
Poster: has poster::Media:Media:Posternaam.pdf

Signature supervisor..................................

Abstract

Kapers op de kust

Onderzoek pattronen in het gedrag van piraten op zee. Piraterij op de koopvaardij is een groot wereldwijd probleem. Koppel openbare maritieme databanken met behulp van web standaarden voor kennisrepresentatie en analyseer historische en huidige gebeurtenissen op zee.

Where there is a sea there are pirates

Research patterns in the behavior of pirates at sea. Pirate attacks on merchant ships form a big international problem. Combine public maritime databases using web standards for knowledge representation and analyze historical and current piracy events.