Analysis of the Human Energy Field

From Master Projects
Revision as of 14:06, 9 December 2011 by Mcaklein (talk | contribs)

Jump to: navigation, search


About Analysis of the Human Energy Field

Description

Analyse van het Human Energy Field tbv prestaties, relaties en gezondheid binnen sport en bedrijven.

Op basis van nieuwe technologische ontwikkelingen is het mogelijk om het energieveld rondom de vingers van mensen reproduceerbaar te meten en digitaal vast te leggen. Op basis van dergelijke metingen kan o.a. inzicht worden verkregen in:

• de energiebalans van de organen binnen het lichaam.

• vroegtijdige ziektesignalen

• de psycho-emotionele toestand.

Dit inzicht kan worden gebruikt om gericht interventies te plegen ten behoeve van betere prestaties, relaties en gezondheid. Toepassingen van deze technologie liggen in de gezondheidssector, topsport en performance management binnen bedrijven.

De analyse van de metingen en het trekken van conclusies is een complex geheel. Voor de eerste stap in de analyse is software aanwezig. Dit betreft met name het vastleggen van de beelden in relevante getallen / figuren. De eigenlijke analyse en diagnose is nog handwerk. Vaak overlappen en beïnvloeden diagnose en interventie elkaar in de tijd. Ook worden vaak verbanden gelegd met (1) ECG-metingen en dan met name de variaties in de tijd tussen opeenvolgende hartslagen en (2) EEG-metingen en dan met name de frequenties van de hersengolven.

Dit uitdagende kennisgebied kan het beste worden beschreven als:

• een gebied waarin vele disciplines samenkomen,

• sterk gefragmenteerd,

• sterk in ontwikkeling,

• beperkt geformaliseerd.

Het gevolg is dat deze kennis moeilijk overdraagbaar is en nieuwe kennis moeilijk kan worden toegevoegd.

Het doel van het project is:

1. te komen tot een geformaliseerd model van deze kennis waarmee:

• de huidige kennis kan worden verspreid

• beter zicht kan worden verkregen op de onzekerheden / gaten in de kennis

• nieuwe ervaringen makkelijk kunnen worden toegevoegd ten behoeve van verdere opbouw van de kennis

2. het uitvoeren van een experiment om het ontwikkelde model uit te testen

3. te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de analyse met automatiseringshulpmiddelen te ondersteunen

4. het ontwikkelen en uitvoeren van experimenten om de voorgestelde geautomatiseerde hulpmiddelen uit te testen.

Dit project is in samenwerking met Ragility (www.ragility.nl).

!!! LET OP: dit project is niet altijd beschikbaar! Gelieve contact op te nemen met Ragility voor meer informatie. !!!