Bioinformatics and Systems Biology Minor Program

From Master Projects
Revision as of 05:56, 7 August 2018 by Kfa400 (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Toelatingseisen

Studenten van de volgende Bachelor opleidingen kunnen de minor in hun 3e of 4e jaar volgen:

WO:

 • Informatica
 • Biologie
 • Biomedische Wetenschappen
 • Medische Natuurwetenschappen
 • Wis-,Natuur- of Scheikunde

HBO:

 • Bioinformatica
 • Informatica
 • HLO (een intakegesprek is verplicht)

Programma 2017/2018

De BSc Minor Bioinformatics loopt in het eerste semester van september 2015 tot januari 2016. In totaal kunnen 30 ECT behaald worden.

In de minor maak je kennis met Bioinformatica aan de hand van voorbeelden uit het wetenschappelijk onderzoek. De minor is ook bedoeld om gaten in je kennis aan te vullen door keuze vakken in programmeren, biologie en/of wiskunde te volgen.

Verplichte vakken

12 ECT:


Zie de VU-studigids voor vakbeschrijvingen

Deficiëntie vakken - afhankelijk van achtergrond

12 ECT aan vakken die deficiënties wegwerken - deze punten moeten worden goedgekeurd door de minor coordinator (Sanne Abeln).

HBO Bioinformatics / Biotechnologie

 • Calculus P1+ P2 [6 ECT] X_400617 of Wiskunde voor HLO-instroom P1+ P2 [6 ECT] X_432806
 • Evolutionary Genetics P3 [6 ECT] AB_1022

Biomedische wetenschappen / Biologie / HLO

 • Calculus P1+ P2 [6 ECT] X_400617 of Wiskunde voor HLO-instroom P1+ P2 [6 ECT] X_432806
 • Inleiding Programmeren Python P2 [6 ECT] X_401096

Life Style Informatics

 • Calculus P1+ P2 [6 ECT] X_400617 of Wiskunde voor HLO-instroom P1+ P2 [6 ECT] X_432806
 • Biochemie P2 [6 ECT] AB_1137

Medische Natuurwetenschappen

 • Inleiding Programmeren Python P2 X_401096 [6 ECT]
 • Evolutionary Genetics P3 [6 ECT] AB_1022

Keuze vakken

Daarnaast is nog 6 ECT aan te vullen met een keuze vak, bijvoorbeeld:

 • From Protein to Cell P2 [6 ECT] AB_1052
 • Molecular Cell Biology P2[6 ECT] AB_1053 - Gives a good preparation for Systems Biology
 • Evolutionary Genetics P3 [6 ECT] AB_1022
 • Physical Biology of the Cell P2 [6 ECT] X_422589
 • Information Retrieval P2 [6 ECT] X_400435
 • Collective Intelligence P2 [6 ECT] X_401047
 • Heuristieken P3 [6 ECT] X_401012
 • Semantic Web P1 [6 ECT] X_400083


keuzevakken in VU studiegids

Other information

 • N.B. omdat veel van onderstaande vakken vaak geen deel uit maken van je 'eigen' BSc opleiding aan de VU, kun je het beta-onderwijsbureau vragen deze vakken voor je beschikbaar te maken voor registratie via vunet. Als je nog geen student bent aan de VU, kun je de minor volgen als bijvak student of als pre-master.Back to: Bioinf & Sys Bio Master | Bioinf & Sys Bio Internships | Bioinf & Sys Bio Projects