Gebruik en verwerking van informatie door de belastingdienst bij het opsporen van non- compliant gedrag op het gebied van vastgoed

From Master Projects
Revision as of 09:53, 5 March 2012 by Lhr270 (talk | contribs) (New page: {{Masterproject |Master name=Artificial Intelligence and Law |Student name=Lisanne Hölscher |Project start date=2011/10/01 |Project end date=2012/06/30 |Supervisor=Rinke Hoekstra |Company...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


has title::Gebruik en verwerking van informatie door de belastingdienst bij het opsporen van non- compliant gedrag op het gebied van vastgoed
status: ongoing
Master: project within::Artificial Intelligence and Law
Student name: student name::Lisanne Hölscher
Dates
Start start date:=2011/10/01
End end date:=2012/06/30
Supervision
Supervisor: Rinke Hoekstra
Company: has company::VU University

Signature supervisor..................................

Abstract

This project is written and conducted in Dutch due to the legal terms and specific Dutch law that are the subject of this project. Trying to translate to English will cause errors and wil demise the quality of the project.

De belastingdienst heeft op het gebied van Belastingen verscheidene taken, een hiervan is een opsporingstaak. Één van de sectoren waar de Belastingdienst dossiers behandelt is vastgoed. Om haar taken te kunnen uitvoeren beschikt zij over sporen van de vastgoed transactie, op basis van deze sporen moet zij kunnen inschatten of de wet al dan niet overtreden is en zo ja met welke intentie. De sporen waar de belastingdienst over beschikt zijn zeer summier, het doel van dit project is om te kijken of de Belastingdienst door de beschikbare gegevens anders te verwerken beter haar opsporende taak kan verrichten. Ook zal er onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn op het gebied van extra informatie verzamelen. Tot slot is de belangrijkste vraag: “kan uit de sporen van een vastgoed transactie waarover de Belastingdienst beschikt afgeleid worden over en sprake is van intentioneel non-compliant gedrag”

Abstract KIM 1

Gedurende het project zal in kaart gebracht worden

verschillende vormen van non-compliant gedrag en hoe/waar zij verschillen van elkaar

  1. Welke informatie er standaard beschikbaar is en hoe deze informatie aangeleverd en verwerkt wordt
  2. Welke partijen betrokken zijn bij vastgoed transacties
  3. Welke informatie is nodig om non-compliant gedrag op te sporen
  4. Reconstructie van een vastgoed transactie