Intelligent tutoring in educational games

From Master Projects
Revision as of 00:35, 1 March 2010 by Ppn200 (talk | contribs)

Jump to: navigation, search


has title::Intelligent tutoring in educational games
status: ongoing
Master: project within::Multimedia
Student name: student name::Peter Peerdeman
number: student number::1536494
Dates
Start start date:=2010/02/01
End end date:=2010/06/30
Supervision
Supervisor: Anton Eliens
Second reader: has second reader::Michel Klein
Company: has company::Mijn Naam Is Haas
Poster: has poster::Media:MniH logo black small.jpg

Signature supervisor..................................

Abstract

In mijn stageperiode bij Mijn Naam Is Haas zou ik me graag bezig houden met het Intelligent Tutor System (ITS). Het hoofddoel van mijn stage is het onderzoeken van de mogelijkheden van het ITS binnen de Mijn Naam Is Haas game en hoe het bestaande ontwerp van het ITS verder ontwikkeld kan worden. Door middel van de samenwerking met de verhaalschrijver, onderwijsdeskundige en een aantal andere developers zal ik met mijn kennis en expertise mijn bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het ontwerp en het front-end / backend systeem zelf voor zover dit in de planning ligt. Interessante subvragen die ik wil beantwoorden binnen dit hoofddoel zijn bijvoorbeeld hoe kinderen leren, hoe het systeem dynamisch moet zijn in taal en visuele representaties en hoe we betekenis halen uit content en gedrag.

Als tweede onderzoeksdoel zou ik graag betrokken willen raken bij de ontwikkeling van het interactieve aspect van de muziek in de game. Vooral op conceptueel aspect kan ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een interactief geluidssysteem binnen de Mijn Naam Is Haas game.

Werkdoelen: Samenwerken / brainstormen / ontwikkelen met ervaren professionals aan een leerzaam product in de multimedia industrie.

Leerdoelen: Structuur huidige ontwerp ITS, structuur huidige flow binnen de game, integratie tussen deze twee.

for more information see http://peterpeerdeman.nl/masterproject/[1]