Ontwikkelen en implementeren van een mobiele VR applicatie voor verandering van gezondheidsgerelateerd gedrag

From Master Projects
Jump to: navigation, search


About Ontwikkelen en implementeren van een mobiele VR applicatie voor verandering van gezondheidsgerelateerd gedrag

Description

(Sorry, this proposal is intended for Dutch-speaking students only!)

Het onderzoek

Gedrag wordt beïnvloed door bewuste, rationele processen en onbewuste ('automatische'), intuitieve processen. Traditioneel gaan veel toepassingen die gedrag proberen te veranderen in op de rationele aspecten. Bijvoorbeeld: proberen mensen te laten stoppen met roken door ze te vertellen over de negatieve gevolgen van roken. Uit onderzoek blijkt echter dat toepassingen die zich richten op de onbewuste processen ook effectief kunnen zijn. Bijvoorbeeld: het verwijderen van de aanleiding van het ongewenste gedrag (verwijderen van asbakken), het ongewenste gedrag 'ontmoedigen' (ervoor zorgen dat je minder snel aan roken denkt) of het bevorderen van ander, vervangend gedrag (het spelen met een pen, het kauwen van kauwgom). Er bestaan verschillende strategien die toegepast kunnen worden om bovengenoemde situaties te bereiken. Tegenwoordig gebeurt het aanleren en oefenen van dit soort strategien vaak plaats achter een pc of in gesprek met een coach. De verwachting is dat deze strategien meer effectief zullen zijn als de context waarin zij plaatsvinden meer realistisch is. Door virtual reality (VR) te gebruiken kunnen we zo'n omgeving creëren, die meer 'immersive' en ook nog opschaalbaar is. In dit onderzoek ga je een dergelijke applicatie voor mobiel gebruik ontwikkelen en implementeren. Dit ontwikkelen doe je samen met een andere student die gespecialiseerd is in het doen van onderzoek naar gedragsverandering.

Jouw taken

Het doel van het stage/afstudeertraject is het ontwikkelen en implementeren van een applicatie die kan dienen als interventie voor het veranderen van gezondheidsgerelateerde gedrag. Als eerste stap zal de student die in opleiding is om gedrag van mensen te bestuderen bepalen op welk gedrag de applicatie zich zal richten en welke interventiestrategie daarin toegepast zal worden. Dit zal de student doen in overleg met jou, omdat jij de kennis hebt over game engines en wat er wel / niet goed mogelijk is om in een virtuele omgeving aan te bieden in de beschikbare tijd. Nadat de keuze voor de gewenste interventie gemaakt is ga jij deze in de door jou geselecteerde omgeving implementeren als een mobiele applicatie. De andere student zal een evaluatievoorstel schrijven om de interventie te beproeven en de experimentele resultaten beschrijven. Afhankelijk van de eisen van jouw opleiding en of het een stage of afstudeertraject betreft schrijf jij een verslag met een onderbouwing van de gemaakte keuzes, een evaluatie van het proces en de geleerde lessen.

Voor dit stage/afstudeerproject is het van belang dat je interesse hebt in het ontwikkelen van virtuele omgeving voor 'serious' toepassingen. Hierbij is het wel van belang dat dit een aantrekkelijke en intuitive omgeving is, om gebruik van de applicatie te bevorderen. Daarnaast dien je zelfstandig te kunnen werken, maar ook goed samen kunnen werken en afstemmen met de andere student. Als product verwachten we een mobiele applicatie van een digitale interventie in een virtuele omgeving en een verslag over de ontwikkeling hiervan.

Het team

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Philips Research. Je zult geplaatst worden in de afdeling Application Software and System Development , dat ruim 35 medewerkers telt. Zij zijn experts op het gebied van software architecturen, webapplicaties en artificiele intelligentie. Onderwerpen waar zij zich mee bezig houden zijn software voor coachingsprogramma's, slimme lichtoplossingen (oa hue), medische apparatuur en 'connected' huishoudapparatuur. De afdeling is dus actief op meerdere domeinen en alle drie de Philips takken: Healthcare, Lighting and Consumer Lifestyle. Voor meer informatie kijk op www.research.philips.com.

Ons aanbod

Een afstudeer- of stagemogelijkheid in een commerciele onderzoeksomgeving met betrokken collega's, op de High Tech Campus in Eindhoven. De technologische keuzes zijn eindeloos; ga jij ons helpen om knopen door te hakken?

Het afstuderen of de stage duurt bij voorkeur 4-6 maanden en is full-time. Je start in januari of februari 2016. Er is een afstudeervergoeding mogelijk tussen € 315 en € 365,- per maand, en een reiskostenvergoeding (indien geen OV) of vergoeding voor kamerhuur (indien verhuizing nodig is). Aanwezigheid wordt in overleg met jou bepaald, maar is minimaal 3 dagen/week.

We zijn op zoek naar...

Ambitieuze studenten van de opleidingen media design, game design of aanverwante richtingen, die ervaring hebben met het ontwerpen van virtuele omgevingen en geïnteresseerd zijn in het doen van toegepast onderzoek.

- Taal: goed Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven.

- Kennis: van game engines (unreal, unity,…) en het ontwerpen van interactieve ervaringen. Ervaring met VR is een pre.

- Vaardigheden: zelfstandig werken; in een team werken; pragmatisme; flexibiliteit.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. A. Heuvelink-Marck: annerieke.heuvelink@philips.com.