Protein interaction specificity methods

From Master Projects
Revision as of 09:14, 20 April 2009 by Feenstra (talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Protein interaction specificity methods
status: ongoing
Master: project within::Bioinformatics
Student name: student name::Timo Maarleveld
number: student number::1621041
Dates
Start start date:=2009/05/01
End end date:=2009/06/30
Supervision
Supervisor: Anton Feenstra
Poster: has poster::Media:Media:Posternaam.pdf

Signature supervisor..................................

Abstract

Protein-protein interaction (PPI) specificiteit is geanalyseerd door Anita de Ruiter met Sequence Harmony in het project 'Protein interactions and sequence specificity'. Deze analyses zijn gedaan aan een grote dataset met orthologe groepen eiwitten en bijbehorende interactie data. We weten dus welke eiwitten (en dus ook de orthologen) interactie hebben, en welke niet. Nu zoeken we paralogen waarbij het ene eiwit wél en de paraloog géén interactie heeft (met een ander eiwit). De verschillen tussen die eiwitten (of liever, tussen de bijbehorende orthologe groepen) zouden iets moeten zeggen over de interactie.

Naast Sequence Harmony zijn er ook andere methoden voorhanden. Zelf hebben we multi-Relief, en verder zijn er onder andere TreeDet, SDPpred en ProteinKeys. Deze methodes zullen getest worden op dezelfde dataset. De resultaten van de verschillende methodes (SeqHarm, multi-Relief, TreeDet, SDPpred, ProteinKeys) worden vergeleken op voorspellende waarde (kwantitatief) en op verschillen in de voorspelde residuen (kwalitatief; welk soort sites pikt de ene methode wél op en de andere niet).