Using Information Retrieval Techniques for Fraud Detection

From Master Projects
Revision as of 13:18, 3 November 2008 by Mcaklein (talk | contribs) (New page: {{Masterproject |Master name=Information Sciences |Student name=Lars Muñante |Student number=0000000 |Project start date=2007/04/01 |Project end date=2008/01/31 |Supervisor=Stefan Schloba...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


has title::Information Retrieval: Een bijdrage voor het Fraude Onderzoek
status: finished
Master: project within::Information Sciences
Student name: student name::Lars Muñante
number: student number::0000000
Dates
Start start date:=2007/04/01
End end date:=2008/01/31
Supervision
Supervisor: Stefan Schlobach
Second reader: has second reader::Michel Klein
Company: has company::Deloitte ERS

Signature supervisor..................................

Abstract

In dit onderzoek staat het onderwerp Information Retrieval centraal. Dit begrip refereert onder andere naar de het vinden of achterhalen van informatie in ongestructureerde informatie. Tijdens een stage bij Deloitte & Touche is een onderzoek uitgevoerd naar de toepasbaarheid van dit onderwerp binnen het fraudeonderzoek, waarop deze scriptie is gebaseerd. Het theoretische deel van het onderzoek was tweezijdige verkenning en verdieping, aan de ene zijde de domeinen: accountantscontrole en fraudeonderzoeken en aan de andere zijde de Information Retrieval. In dit verslag worden beide onderwerpen kort en summier aangestipt. Voor de praktische invulling van het onderzoek is een prototype gebouwd, waarmee automatisch verbanden worden gemaakt tussen betalingstransacties en bijbehorende fysieke documenten. Op basis van de behaalde resultaten met het prototype is een betrouwbaarheidtabel opgesteld, die inzicht geeft in de betrouwbaarheid van de transacties. De behaalde resultaten binnen dit onderzoek stellen het prototype in staat om ingezet te worden bij verschillende fraudeonderzoeken.