Feedback assignment

From Project Interactieve Media

Revision as of 13:28, 27 June 2012 by Michielh (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Team 1

+

Storygraph is eenvoudig, maar wel interessant vanwege de verschillende onderdelen die je zelfs zou kunnen zien als het begin, midden en eind van een verhaal. Het is echter lastig om een goede link te maken tussen deze onderdelen. In het scenario geven jullie wel verbanden aan tussen deze onderdelen, maar in de graaf zie ik die niet terug. Ik verwacht dat als jullie werkelijk het beschreven scenario willen uitwerken er een uitgebreidere graaf ontstaat.

Team 2

+

Spannend project omdat de graaf gegenereerd wordt uit Facebook data. Het doel van de applicatie zelf is niet erg spannend, maar ruim voldoende als illustratie van de Facebook integratie. We zullen zeker het engineering aspect meenemen in de beoordeling, maar probeer ook een "leuke" ervaring voor de gebruiker te realiseren.

Team 3

+

Dit project heeft een zeer duidelijk doel en doelgroep en de realistische link met de praktijk is een plus. Een goede uitwerking van dit doel is niet eenvoudig. De praktische keuze om het aantal vragen te beperken is gerechtvaardigd. Het is voldoende als jullie een aanzet kunnen geven. De keuze tussen de verschillende perspectieven is interessant, maar ook niet eenvoudig. Zorg dat het voor de gebruiker duidelijk is wanneer het perspectief verandert. Gebruik van eigen materiaal is een plus.

Team 4

+ Het doel van de applicatie is simpel, maar slim uitgewerkt. Het is inventief om juist de simpelheid van de belspelletjes als thema te nemen. De keuze voor de gebruiker is zeer beperkt, maar doordat de feedback variabel is lijkt het spel toch nog interessant te worden. In de beschrijving wordt het niet duidelijk hoe jullie de feedback aanpassen aan de vorige keuzes die de gebruiker heeft gemaakt. Beschrijf ook de volledige story graph.

Team 5

+-

Het doel (physics engine) is interessanter geworden, maar het wordt uit het scenario nog niet duidelijk hoe jullie dit gaan realiseren. Uit de vragen maak ik op dat jullie een aantal vragen willen stellen gerelateerd aan de natuurwetten. Hoe relateren die vragen aan de beelden in GTA en de interactie van de gebruiker? Het gebruik van GTA voor het maken van materiaal is een goed idee, maar de meerwaarde blijft tot nu toe beperkt.

Team 6

+

Leuk doel dat goed aansluit bij het onderwerp van de cursus. Goed dat de onderwerpen die aan bod komen zijn gebasseerd op bestaande literatuur. De interactie is wat eenvoudig. Jullie hebben goed nagedacht over de interactie binnen een onderwerp (goed/fout antwoord), maar er is geen relatie tussen de onderwerpen. De interactie van de gebruiker heeft dus geen invloed op de verloop van het verhaal.

Team 7

+

Interessant doel door de combinatie van trailer en tutorial. Zeer goed hoe je de feedback van medestudenten en docenten hebt verwerkt. De storygraph is duidelijk, maar de test op het eind blijft nog vaag. Het zou mooi zijn als je hier de gebruiker het gevoel kan geven dat ie zelf speelt.

Team 8

+

Zeer uitgebreid verhaal waar jullie goed over nagedacht hebben. Het gebruik van de onderliggende principes, reputatie en geld, geven inhoud aan het geheel. Het is alleen niet duidelijk hoe jullie deze principes communiceren aan de gebruiker. Ook het game aspect, met als doel het winnen van de verkiezingen, blijft nog onduidelijk.

Team 9

+(-)

Project heeft een goed doel. De uitwerking zou zeer uitgebreid kunnen. Jullie hebben een goede praktische keuze gemaakt om dit te beperken. De uitwerking van het doel in de huidige storygraph is verwarrend. Wat is het perspectief van de gebruiker? Het blijft ook onduidelijk waarom de gebruiker bepaalde keuzes zou maken.

Team 10

-

Team 11

-+

Het concept is goed, maar de uitwerking is summier. De gebruiker kan verschillende cases kiezen, maar wat doet een gebruiker daar en wat is de invloed van de keuzes van de gebruiker op zijn prestige? Met andere woorden wanneer doe een gebruik het goed of slecht?

Team 12

+

Het doel is simpel, maar de uitwerking in de storygraph is zeer goed. Het verhaal heeft een duidelijke en logische structuur en jullie hebben goed nagedacht over het effect van de keuzes op het vervolg van het verhaal. Omdat jullie clips uit verschillende films gebruiken bestaat het gevaar dat het voor de gebruiker ongerelateerd kan overkomen. De keuzes van de clips en de overgangen hiertussen zullen essentieel zijn om dit op te lossen.

Team 13

+

Het project heeft een goed en realistisch doel en de doelgroep is duidelijk omschreven. De praktische oplossing om te beginnen met een "genre" menu is logisch. Hoe zou je dit in een andere setting kunnen uitbreiden? De interactie die vervolgens volgt om de aanbevelingen te doen is onduidelijk. Wat voor vragen worden er gesteld en waarom zou de keuze van de gebruiker leiden tot goede aanbevelingen?

Team 14

+

Jullie hebben de feedback van medestudenten en docenten goed verwerkt en een duidelijk concept beschreven. De link tussen de "quiz" en de tutorial maakt het een stuk sterker. In het scenario worden verschillende interactie vormen beschreven (bepalen buitenspel of aanwijzen speler buitenspel). Dit is niet terug te zien in de storygraph.

Personal tools