PIM1209

From Project Interactieve Media

Revision as of 12:13, 15 June 2012 by Mcn570 (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Week 1:

Week 2:

  • Peer review -- Mariette Castillion </br>

Idee

Het idee van Team 9 om van alle hoogtepunten uit de Tweede Wereldoorlog een interactieve video te maken is een leuk idee. Het is wel creatief door het interactief te maken op een amusante manier. Echter moeten jullie er voor waken dat het niet te amusant wordt aangezien het om waargebeurde verhalen gaat die niet door anderen al zodanig als amusant zullen worden ervaren. Op het web bestaan al soortgelijke games over oorlogen dus nieuw(innovatief) is het niet maar misschien dat jullie daaruit meer input kunnen halen en kunnen kijken naar waarin jullie video/game zich van de rest kan onderscheiden. Wat dus dan wel innovatief zal zijn. De presentatie van het idee was goed, enthousiast overgebracht. Maar de verhaallijn was niet duidelijk overgekomen en kon ik dus ook niet echt een beeld vormen hoe het totaal plaatje eruit zal gaan zien en waar het geheel naartoe moet leiden. Dat werd ook aangegeven omdat jullie nog niet precies wisten welke hoogtepunten gebruikt zullen worden. Maar door een sterke verhaallijn neer te zetten ben ik van mening dat je daar al een eind mee verder komt.,/br>

Scenario

Het onderwerp van de interactieve video is duidelijk uitgelegd en wat het doel is hiervan. Alleen heeft de beschrijving van de doelgroep meer toelichting nodig, dat kwam niet duidelijk over. Doordat nog niet duidelijk was welke hoogtepunten gebruikt zouden worden, was het dus ook lastig om een beeld te kunnen vormen welk doel het team wilde bereiken. De beslissingen over het ontwerp kwamen heel vluchtig langs, zagen er goed uit en dienen nog verder uitgewerkt te worden. Als mogelijke knelpunten zou de tijd een rol kunnen spelen om van de hoogtepunten een mooi verhaal neer te zetten op een amusante manier.

Personal tools