Verslag 22 november 2011

From VPR

Jump to: navigation, search

Contents

Notulen vakwerkgroepvergadering dinsdag 22 november 2011

Aanwezig: Spyros, Herbert, Mark, Marieke, Caroline, Renske, Erik en Ronald

Afwezig: -


Inventarisatie agendapunten:

 • Notulen vorige bijeenkomst
 • Videoproject (Erik)
 • ICT-office (Erik/Renske)
 • Evaluatie aansluitingsactiviteiten
 • Peter van Lith (>65, contract loopt per januari af)
 • Wvttk

Notulen

We hebben besloten de notulen voortaan op de wiki te zetten, de actielijst en de agenda komen er ook op. De wiki is openbaar.De voorlichters maken een voorzet voor de agenda en zetten die op de wiki en mailen het rond.

UvA vakwerkgroep (Joost Termeer) wil van ons leren. Zij zijn niet zozeer gericht op PR maar meer op het verhogen van het curriculum middelbare scholen. Regelmatig bij elkaar zitten vakwerkgroep VU en UvA lijkt prima, niet altijd.

CCCT project; bijscholing schooldocenten willen we graag verlengen + een traject voor leerlingen. Ronald en Eelco hebben elkaar gesproken over: wat als de bijscholing afloopt  het netwerk moet in stand gehouden worden. Erik wil een platform creëren om contacten met docenten die de scholing gevolgd hebben warm te houden.

Peter van Lith

Vanwege zijn leeftijd wordt het contract met de VU niet verlengd. We vinden dat heel jammer! Peter heeft veel goed werk gedaan en is ook de drijvende kracht achter robocop junior; hij ondersteund op middelbare scholen. Alle hardware die hij heeft aangeschaft, wie gaat daar iets mee doen? Herbert gaat met Maarten spreken of er nog een optie is om Peter te behouden voor de VU.

Videoproject

Erik vind het een mooi project, op verzoek van Quest. Hij wil 3 maal 3 filmpjes gaan maken ( per opleiding 3 filmpjes) die op de Quest-site komen te staan. Wij mogen de filmpjes ook gebruiken. De filmmaker heeft formulieren. Hij wil op 1 dag alle filmpjes maken in het intertainlab. En ze willen voor het eind van het jaar klaar zijn. Er is al een filmpje van Natalie van de Wal op you tube; men vindt die bijna onvindbaar. Per mail wordt besproken voor welke filmpjes en onderzoekers er wordt gekozen. Spyros mailt een link van een video naar Erik.

ICT Office

Renske: stakeholders rondom ICT opleidingen brainstormen over hoe verdubbeling aan instroom studenten te krijgen. Erik spreekt 24 november Maarten van Steen. Hij zit in ‘ de Informaticakamer’. Renske en Erik zijn contacten aan het leggen en kijken hoe ze hierop in kunnen spelen. Concrete ideeën:

 • op korte termijn willen ze een campagne starten om ICT bekend te maken onder de jeugd. Ze willen input van onze voorlichters.

Herbert: willen wij ons nog actiever bemoeien met informatica onderwijs op middelbare scholen?

Reacties:

 • er heerst vaak een negatief beeld over Informaticalessen op middelbare scholen;
 • het effect van de bijscholing aan docenten druppelt door naar de lessen; er zijn verschillende scholen waar het informatica onderwijs goed is.
 • Informatica is breed en beweegt snel. Hoe kunnen we docenten in staat stellen iets door te geven aan leerlingen waar ze zelf nog weinig van weten?
 • Juist in de regio Amsterdam is er nog een hoop te doen om Informatica onderwijs te verbeteren.

Android dag

We verwachten 25 november 30 mensen. Diverse mensen moesten afgewezen worden omdat de groep te groot dreigde te worden. In de flyer stond niet vermeld dat het alleen voor VWO scholieren was. In januari/februari volgt er een middag voor docenten. Als het lesmateriaal is bijgewerkt, zou je een module op een middelbare school kunnen geven. Wat doen we met mensen die nu niet kunnen komen? Praktisch:

 • Kopieën zijn gemaakt
 • Er zijn geen technische problemen meer;
 • Marieke vraagt bij Lora na of er misschien extra telefoons zijn. Ronald inventariseert welke telefoons de leerlingen hebben.
 • Herbert zou erbij zijn, maar moet uit Den Haag komen. Erik van Zwol houdt het inleidend praatje.
 • Spyros regelt de Basket voor de lunch.
 • Evaluatieformulier wordt gezocht of gemaakt.

Vakwerkgroep bekend maken binnen de afdeling

Dit gaat in de docenten teams gebeuren: Herbert in de teams van jaar 2 en 3 Erik in de teams van jaar 1 en de masters

Evaluatie aansluitingsactiviteiten

Komt volgende keer aan bod.

Wvttk

 • Gaan we een datum prikken voor de Kerstborrel?
 • Erik gaat medewerkers aansporen zich in te zetten voor VPR activiteiten;
 • Ronald: wat gebeurt er op het moment op de VU qua Masterclasses? Herbert heeft het 2 a 3 jaar gedaan. Mark heeft het 4 jaar gedaan, alleen de eerste 2 jaren waren succesvol: nu slechts 2 leerlingen.
 • Sciencelab: welke activiteiten hebben we en heeft het zin?
 • E-klassen: wordt niet gemonitord. Zou het zinvol zijn dit kleine aantal naar Enigma te laten gaan? Hoe kunnen we het gebruiksnivo van de E-klassen op scholen verhogen?
 • Erik wil slides maken als kapstok over de 2 opleidingen.

Volgende keer

 • Evaluatie bachelordag
 • Evaluatie aansluitingsactiviteiten
 • Kerstborrel plannen

Komende vergadering: 29 november

Personal tools