Verslag 22 november 2011

From VPR

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
Notulen vakwerkgroepvergadering dinsdag 22 november 2011
Notulen vakwerkgroepvergadering dinsdag 22 november 2011
|
|
-
| Aanwezig: Spyros, Herbert, Mark, Marieke, Caroline, Renske, Erik en Ronald
+
Aanwezig: Spyros, Herbert, Mark, Marieke, Caroline, Renske, Erik en Ronald
-
| Afwezig: -
+
Afwezig: -
|-
|-
|-
|-
-
| Inventarisatie agendapunten:
+
Inventarisatie agendapunten:
* Notulen vorige bijeenkomst
* Notulen vorige bijeenkomst
* Videoproject (Erik)
* Videoproject (Erik)
Line 15: Line 15:
==== Notulen====
==== Notulen====
|
|
-
|-We hebben besloten de notulen voortaan op de wiki te zetten, de actielijst en de agenda komen er ook op. De wiki is
+
|We hebben besloten de notulen voortaan op de wiki te zetten, de actielijst en de agenda komen er ook op. De wiki is
-
|-openbaar.De voorlichters maken een voorzet voor de agenda en zetten die op de wiki en mailen het rond.
+
openbaar.De voorlichters maken een voorzet voor de agenda en zetten die op de wiki en mailen het rond.
|
|
-
|-UvA vakwerkgroep (Joost Termeer) wil van ons leren. Zij zijn niet zozeer gericht op PR maar meer op het verhogen van het
+
|UvA vakwerkgroep (Joost Termeer) wil van ons leren. Zij zijn niet zozeer gericht op PR maar meer op het verhogen van het
-
|-curriculum middelbare scholen. Regelmatig bij elkaar zitten vakwerkgroep VU en UvA lijkt prima, niet altijd.
+
curriculum middelbare scholen. Regelmatig bij elkaar zitten vakwerkgroep VU en UvA lijkt prima, niet altijd.
|
|
|CCCT project; bijscholing schooldocenten willen we graag verlengen + een traject voor leerlingen.
|CCCT project; bijscholing schooldocenten willen we graag verlengen + een traject voor leerlingen.
-
|Ronald en Eelco hebben elkaar gesproken over: wat als de bijscholing afloopt  het netwerk moet in stand gehouden worden. |Erik wil een platform creëren om contacten met docenten die de scholing gevolgd hebben warm te houden.
+
Ronald en Eelco hebben elkaar gesproken over: wat als de bijscholing afloopt  het netwerk moet in stand gehouden worden. Erik wil een platform creëren om contacten met docenten die de scholing gevolgd hebben warm te houden.
-
|-
+
|
====Peter van Lith====
====Peter van Lith====
-
|-
+
|
-
|Vanwege zijn leeftijd wordt het contract met de VU niet verlengd. We vinden dat heel jammer! Peter heeft veel goed werk |gedaan en is ook de drijvende kracht achter robocop junior; hij ondersteund op middelbare scholen. Alle hardware die hij |heeft aangeschaft, wie gaat daar iets mee doen? Herbert gaat met Maarten spreken of er nog een optie is om Peter te behouden |voor de VU.
+
|Vanwege zijn leeftijd wordt het contract met de VU niet verlengd. We vinden dat heel jammer! Peter heeft veel goed werk gedaan en is ook de drijvende kracht achter robocop junior; hij ondersteund op middelbare scholen. Alle hardware die hij heeft aangeschaft, wie gaat daar iets mee doen? Herbert gaat met Maarten spreken of er nog een optie is om Peter te behouden voor de VU.
|-
|-
====Videoproject====
====Videoproject====

Revision as of 11:05, 25 November 2011

Notulen vakwerkgroepvergadering dinsdag 22 november 2011 | Aanwezig: Spyros, Herbert, Mark, Marieke, Caroline, Renske, Erik en Ronald Afwezig: - |- |- Inventarisatie agendapunten:

 • Notulen vorige bijeenkomst
 • Videoproject (Erik)
 • ICT-office (Erik/Renske)
 • Evaluatie aansluitingsactiviteiten
 • Peter van Lith (>65, contract loopt per januari af)
 • Wvttk

|

Contents

Notulen

| |We hebben besloten de notulen voortaan op de wiki te zetten, de actielijst en de agenda komen er ook op. De wiki is openbaar.De voorlichters maken een voorzet voor de agenda en zetten die op de wiki en mailen het rond. | |UvA vakwerkgroep (Joost Termeer) wil van ons leren. Zij zijn niet zozeer gericht op PR maar meer op het verhogen van het curriculum middelbare scholen. Regelmatig bij elkaar zitten vakwerkgroep VU en UvA lijkt prima, niet altijd. | |CCCT project; bijscholing schooldocenten willen we graag verlengen + een traject voor leerlingen. Ronald en Eelco hebben elkaar gesproken over: wat als de bijscholing afloopt  het netwerk moet in stand gehouden worden. Erik wil een platform creëren om contacten met docenten die de scholing gevolgd hebben warm te houden. |

Peter van Lith

| |Vanwege zijn leeftijd wordt het contract met de VU niet verlengd. We vinden dat heel jammer! Peter heeft veel goed werk gedaan en is ook de drijvende kracht achter robocop junior; hij ondersteund op middelbare scholen. Alle hardware die hij heeft aangeschaft, wie gaat daar iets mee doen? Herbert gaat met Maarten spreken of er nog een optie is om Peter te behouden voor de VU. |-

Videoproject

|- |Erik vind het een mooi project, op verzoek van Quest. Hij wil 3 maal 3 filmpjes gaan maken ( per opleiding 3 filmpjes) die op |de Quest-site komen te staan. Wij mogen de filmpjes ook gebruiken. De filmmaker heeft formulieren. Hij wil op 1 dag alle |filmpjes maken in het intertainlab. En ze willen voor het eind van het jaar klaar zijn. |Er is al een filmpje van Natalie van de Wal op you tube; men vindt die bijna onvindbaar. |Per mail wordt besproken voor welke filmpjes en onderzoekers er wordt gekozen. |Spyros mailt een link van een video naar Erik. |-

ICT Office

|- |Renske: stakeholders rondom ICT opleidingen brainstormen over hoe verdubbeling aan instroom studenten te krijgen. Erik |spreekt 24 november Maarten van Steen. Hij zit in ‘ de Informaticakamer’. Renske en Erik zijn contacten aan het leggen en |kijken hoe ze hierop in kunnen spelen. |Concrete ideeën:

 • op korte termijn willen ze een campagne starten om ICT bekend te maken onder de jeugd. Ze willen input van onze voorlichters.

|Herbert: willen wij ons nog actiever bemoeien met informatica onderwijs op middelbare scholen? |- |Reacties:

 • er heerst vaak een negatief beeld over Informaticalessen op middelbare scholen;
 • het effect van de bijscholing aan docenten druppelt door naar de lessen; er zijn verschillende scholen waar het informatica onderwijs goed is.
 • Informatica is breed en beweegt snel. Hoe kunnen we docenten in staat stellen iets door te geven aan leerlingen waar ze zelf nog weinig van weten?
 • Juist in de regio Amsterdam is er nog een hoop te doen om Informatica onderwijs te verbeteren.

|-

Android dag

|- We verwachten 25 november 30 mensen. Diverse mensen moesten afgewezen worden omdat de groep te groot dreigde te worden. In de flyer stond niet vermeld dat het alleen voor VWO scholieren was. In januari/februari volgt er een middag voor docenten. Als het lesmateriaal is bijgewerkt, zou je een module op een middelbare school kunnen geven. Wat doen we met mensen die nu niet kunnen komen? Praktisch: Kopieën zijn gemaakt Er zijn geen technische problemen meer; Marieke vraagt bij Lora na of er misschien extra telefoons zijn. Ronald inventariseert welke telefoons de leerlingen hebben. Herbert zou erbij zijn, maar moet uit Den Haag komen. Erik van Zwol houdt het inleidend praatje. Spyros regelt de Basket voor de lunch. Evaluatieformulier wordt gezocht of gemaakt.

Vakwerkgroep bekend maken binnen de afdeling Dit gaat in de docenten teams gebeuren: Herbert in de teams van jaar 2 en 3 Erik in de teams van jaar 1 en de masters

Evaluatie aansluitingsactiviteiten Komt volgende keer aan bod.

Wvttk

 • Gaan we een datum prikken voor de Kerstborrel?
 • Erik gaat medewerkers aansporen zich in te zetten voor VPR activiteiten;
 • Ronald: wat gebeurt er op het moment op de VU qua Masterclasses? Herbert heeft het 2 a 3 jaar gedaan. Mark heeft het 4 jaar gedaan, alleen de eerste 2 jaren waren succesvol: nu slechts 2 leerlingen.
 • Sciencelab: welke activiteiten hebben we en heeft het zin?
 • E-klassen: wordt niet gemonitord. Zou het zinvol zijn dit kleine aantal naar Enigma te laten gaan? Hoe kunnen we het gebruiksnivo van de E-klassen op scholen verhogen?
 • Erik wil slides maken als kapstok over de 2 opleidingen.

Volgende keer

 • Evaluatie bachelordag
 • Evaluatie aansluitingsactiviteiten
 • Kerstborrel plannen

|-

Komende vergadering: 29 november

Personal tools