Verslag 29 november 2011

From VPR

Revision as of 08:45, 1 December 2011 by Cpwaij (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Notulen vakwerkgroepvergadering dinsdag 29 november 2011

Aanwezig: Herbert, Mark, Marieke, Caroline, Renske, Erik en Ronald

Afwezig: Spyros


Inventarisatie agendapunten:

 • Actiepunten vorige keer
 • Voortgang rooster + staf VPR
 • Evaluatie bachelordag (volgende meeting)
 • Evaluatie aansluitingsactiviteiten
 • Kerstborrel
 • Videoproject (Erik)
 • Wvttk


Actiepunten

 • Mail mastercoordinatoren HBO-ICT Job event Rotterdam kan van de actielijst af
 • Verduidelijking vragen wiki info van Patricia: Mark stuurt Caroline een mailtje waar dit precies over gaat en zij vraagt na bij Patricia
 • Evaluatie bachelordag dit jaar moet nog gebeuren
 • Platform creëren blijft nog staan
 • Maarten spreken over contract Peter van Lith is in progres: Herbert heeft Maarten een optie gegeven om over na te denken: dat Peter bij de VU aangesloten kan blijven dmv sponsoring
 • Filmpjes maken zijn we mee bezig en blijft op actielijst staan
 • Vakwerkgroep bekend maken: er is nog geen docenten vergadering geweest; blijft dus nog staan
 • Medewerkers aansporen zich in te zetten voor VPR activiteiten: Erik is er mee bezig en de reacties stromen al binnen.


Videoproject

De email met diverse opties voor filmpjes is rondgemaild voor de meeting vandaag. Deze lijst is besproken tijdens deze vergadering. Belangrijk in de filmpjes is:

 • niet alleen 1 ding van een opleiding laten zien, maar zo breed mogelijk beeld geven;
 • ook het bedrijfsleven/de businesskant is belangrijk
 • Met Pieter de Leenheer brainstormen over de business kant; Erik zoekt contact met hem.

Tijdens de meeting is de lijst afgerond. Eind volgende week verwacht Erik de intake formulieren binnen te hebben en voor het eind van de maand filmen!


Kerstborrel

Vorig jaar was er een Kerstborrel in de koffiekamer mat als rede: bekendmaking van de vakwerkgroep. Dit is op die manier niet zo gelukt. We spreken af dat we een Nieuwjaarsborrel gaan doen aansluitend aan de 2e meeting in het nieuwe jaar: 24 januari wordt dat! Tijdens de laatste meeting dit jaar (13 december) word bepaald wat we gaan doen tijdens de Nieuwjaarsborrel.


Evaluatie aansluitingsactiviteiten

We willen weten:

 • wie heeft welke activiteiten bezocht?
 • en wie studeert naar aanleiding daarvan nu bij de VU?
 • kwalitatieve evaluatie van de diverse activiteiten
 • welke voorlichtingsactiviteiten/aansluitingsactiviteiten hebben onze studenten gevolgd?
 • wie is inhoudelijk op de hoogte van de activiteit? ( We willen niet dat 1 persoon als enige er iets van weet)


Android dag was succesvol!

 • Goed georganiseerd;
 • Enthousiaste mensen (docent en scholieren)

Nog een keer geven is de wens  voorwaarden: - goede afstemming met ICT

 • niet tè vaak ivm belasting docenten: 2x per jaar
 • studenten als begeleider inzetten (Erik)? Bij docentenbijeenkomst
 • Herbert vraagt na bij Spyros, Nick en Roelof of ze ermee akkoord zijn.

Sowieso is de wens er om een bijeenkomst voor docenten in januari 2012 te geven.


Volgende keer:

 • Evaluatie bachelordag
 • Nieuwjaarsborrel hoe en wat

Komende vergadering: 13 december

Personal tools